WHITE PAPER

1. Problem

Dünya’nın varoluşundan buyana yeryüzünden yüzbinlerce tür gelip geçmiştir. Bu türlerin bazıları değişen yaşam koşullarına uyum sağlayamadığı için dünyamızdan yok olmuşlardır. Günümüzün en büyük problemlerinin başında fosil yakıt kullanımı ve petrokimya ürünlerinin atık olarak doğaya bırakılması kaynaklı küresel ısınma ile birlikte çevresel koşullar daha da hızlı değişmekte ve bu hızlı değişim dünyamızda bulunan türlerin yaşamını da aynı hızda tehlikeye sokmaktadır. Bu doğrultuda tatlı ve tuzlu sularımız ise hızla kirlenmekte, buralarda yaşayan flora ve faunanın yok oluş tehlikesi altına girmesidir. Grup olarak gördüğümüz en büyük problem dünyamızın her geçen gün daha az yaşanılabilir bir yer haline geldiği gerçeğidir.

2. Çözüm Arayışları

Ortaya koyduğumuz problemin çözümü için düşüncemiz plastik ve diğer katı atıkların nehirlere ve denizlere ulaşımının önüne geçilmesidir. 2018 Ekim ayında Avustralya’nın Melbourne şehrinde yeni bir filtreleme sistemi kuruldu. Kurulan bu sistem son derece basit ve faydalıdır. Drenaj borularının çıkışına yerleştirilen büyük bir ağ ile yoğun kitlesel birikintileri yakalayarak çevreyi kirlilikten korumak hedeflenmektedir. Aşağıdaki resimde bahsi geçen sistemin nasıl işlediğini gösteren fotoğraflar yer almaktadır.

Bu çöp ve atıklar çevremiz için öldürücü derecede zararlıdır. Dahası bu çöpler genellikle yoğun yağışlarla drenaj sistemlerine doğru taşınırlar. Çevre kirliliğinin minimuma indirilmesi için bu ağ tuzaklarının şehirlerin her yerine kurulması gerekmektedir.

Sistemin kurulması ve ağların üretimi için gereken miktar yaklaşık 10.000 USD’dir. Bu maliyet bütçesi çok gibi gözükse de ölçek ekonomisine yaklaşıldıkça düşecek olsa sağlayacağı ileriye dönük kazançlar ve sosyal fayda yanında çok küçük bir miktar olarak kalmaktadır.